3.2.1 Aanleiding - Motie Noodfonds

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 23 april 2020 een motie ingediend voor het inrichten van een gemeentelijk noodfonds voor degene die geen gebruik kunnen maken van o.a. de landelijke regelingen en toch hard getroffen worden door de COVID 19 maatregelen.

Hierbij denkt de raad aan het maatschappelijk midden, zoals maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs, dorpshuizen en culturele instellingen maar ook aan beginnende-, creatieve- en innoverende ondernemers. Daarbij is het ook belangrijk om toekomstgericht te denken bij de non-profit organisaties. Zij zullen een belangrijke rol spelen na deze coronatijd. Het noodfonds kan zowel stimulerend als faciliterend ingezet te worden.

De raad heeft het college verzocht zo snel mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen om over te gaan tot het in-/oprichten van een noodfonds met de daarbij behorende criteria en daarbij een eerste indicatie te geven van de mogelijke kosten. Na een jaar dienen de effecten van het Noodfonds geëvalueerd te worden.

Het college heeft deze motie overgenomen en gaat deze uitvoeren. Het college heeft tijdens de raadsvergadering aangeven de uitwerking van de motie mee te nemen bij de Zomernota.